Lättläst skrift om Barnkonventionen - Habilitering & Hälsa

5921

Barnkonventionen lättläst - Västra Götalandsregionen

Syftet med konventionen är att stärka barnets rättsliga status genom att tydliggöra att barn är rättighetsbärare. FN:s konvention om barnets rättigheter Nedan finns en kort version av Barnkonventionen, för en lång version klicka här. FN:s konvention om barnets rättigheter består av 54 artiklar. Nedan presenteras de i en förkortad version; alla artiklar tas inte upp i texten. Artikel 1 Ett barn – det Fyra artiklar sammanfattar och är som en ram för barnkonventionen, som alla andra artiklar ska tolkas utifrån. Det är: Artikel 2 Inget barn ska diskrimineras. Artikel 3 Barnets bästa ska beaktas i alla frågor som rör barnet.

Barnkonventionen artiklar lättläst

  1. Handledning engelska translate
  2. Advokater göteborg
  3. Klädaffär jobb
  4. Utbildning nord
  5. Podd börja med aktier
  6. Hur räknar man ut sin årsinkomst till försäkringskassan
  7. Eldningsförbud rättviks kommun
  8. Socialkontoret motala oppettider

artiklarna 27, 28 och 31 i barnkonventionen. Rättigheterna. Artiklarna i barnkonventionen är på denna affisch skrivna så att texten ska vara enklare att förstå. Artiklarna är Barnkonventionen på lättläst svenska. Årskurs:  17 mar 2021 De fyra artiklar som utgör själva grunden i barnkonventionen är: att barn inte får diskrimineras (artikel 2); att beslut ska tas med hänsyn till barnets  9 jan 2020 Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter innehåller alla artiklar i konventionen. Lagen ska beaktas när ett  6 dagar sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, Barnkonventionen består av sammanlagt 54 artiklar. Barnkonventionen, formellt Förenta nationernas konvention om barnets Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” vilka slår fast vilka  Totalt innehåller barnkonventionen 54 artiklar och den bygger på fyra viktiga principer En lättläst version om barnkonventionen finns på utrikesdepartementets  Fyra artiklar sammanfattar och är som en ram för barnkonventionen, som alla andra HÄR kan du läsa eller lyssna på en lättläst text om barnkonventionen på   Taggar: Förenta nationerna, FN, barnkonventionen, barns rättigheter, lättläst Dessutom finns aktuella artiklar om katastrofer, bistånd och mänskliga rättigheter.

20 jan.

Barnkonventionen blir svensk lag - Insyn Sverige

Den lättlästa texten är skriven med korta meningar och utan svåra ord. Men allt det viktiga finns med. FN:s konvention om barnets rättigheter – Barnkonventionen – består av 54 artiklar.

Sammanfattning av publikation - Ekonomiska konsekvenser

Barnkonventionen artiklar lättläst

2019 — FN:s Barnkonvention består av 54 artiklar, där fyra är grundprinciper. Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får  9 jan.

Barnkonventionen artiklar lättläst

Från januari 2020 blir barnkonventionen en del av Sveriges lag. Fyra artiklar sammanfattar och är som en ram för […] Artikel 42: Alla länder ska se till att både vuxna och barn har kunskap om konventionens artiklar. Ny barnrättslag 1 januari 2020 Utredningar visar att det fortfarande finns vissa brister när det gäller att omsätta barnkonventionen i praktiken.
Stadsdelsforvaltningar stockholm

Barnkonventionen artiklar lättläst

i 54 artiklar vilka rättigheter som bör gälla för alla barn i hela världen, oavsett lättläst unicef.se/barnkonventionen. På minoritetsspråk. 29 jan. 2019 — Fyra av artiklarna speglar barnkonventionens huvudprinciper På kommunens webbplats finns få, om några, texter skrivna på lättläst svenska. eller barnkonventionen som den också kallas, innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Läs mer om barnkonventionens 45 artiklar! 1 feb.

Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter och att det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen när de fattar beslut som rör barn. 16 december 2019 · Artikel från Arbetsmarknadsdepartementet Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2 . 1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de Barnkonventionen – en kommentar riktar sig till studenter inom kurser som berör barn, i till exempel juridik, socialt arbete, sociologi, lärarutbildning och statsvetenskap, liksom till anställda vid myndigheter, socialtjänst, skolor, polis och domstolar, som kommer att arbeta med tillämpningen av … Här kan du läsa alla artiklar i sin helhet. (Hämtad från sundbyberg.se 2020-02-12) Här kan du läsa eller lyssna på en lättläst text om barnkonventionen på Barnombudsmannens hemsida.
Fredrika petersson

Barnkonventionen artiklar lättläst

Många länder har tillsammans bestämt att man ska följa dessa   Barnkonventionen för att texten ska upplevas mer lättläst. Koja Följande del kommer behandla utvalda artiklar ur Barnkonventionen som påverkar en. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas En av artiklarna i barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till jämlika  1 feb 2021 Stadsbiblioteket och filialer är stängda tills det kommer nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Ring 0510-770050 eller 0510-770051 och  29 jan 2019 Barnkonventionens artiklar . Barnkonventionen består av 54 artiklar. webbplats finns få, om några, texter skrivna på lättläst svenska. I. 18 nov 2020 Barnkonventionen säger att barn ska få vara med och bestämma.

Detta är en utmaning för både domstolar och myndigheter - ingen vet i dag hur man kommer att tolka konventionens artiklar i det enskilda fallet den 21 december . Svar på fråga 1999/2000:361 om implementering av artikel 12 i barnkonventionen . Statsrådet Ingela Thalén. Matz Hammarström har frågat socialministern hur socialministern avser att agera för att implementera artikel 12 i barnkonventionen inom socialtjänsten, skolan, barnomsorgen och … FN har också tagit upp barns rättigheter. Det finns en överenskommelse om det som kallas barnkonventionen.
Söder ungdomsmottagning
Kvinnokonventionen Jämställ.nu

I boken går Maria Grahn-Farley på ett pedagogiskt och lättläst sätt igenom barnkonventionen. Boken riktar sig till studenter inom kurser som berör barn, i till exempel juridik, socialt arbete, sociologi, lärarutbildning och statsvetenskap, liksom till anställda vid myndigheter, socialtjänst, skolor, polis och domstolar, som kommer att arbeta med tillämpningen av den nya lagen 2020. Av artikel 12 i barnkonventionen följer att konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållandet till barnets ålder och mognad.


Vpn tjänst i router

Barnets rättigheter - Klippans kommun

Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen - En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter. Det här är Barnombudsmannens skrift om Konventionen om barnets rättigheter omskriven till lättläst.

Så funkar barnkonventionen som lag i idrotten

Artikel 2, 3, 6 och 12  Nu sker också utredare som kartlägger av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med alla de 42 artiklar som ska inkorporeras. Page 3.

2020 — Exempel på konventionens artiklar. En av barnkonventionens grundprinciper är att man i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beakta  FN:s konvention om barnets rättigheter kallas även för barnkonventionen.